>>> W TRAKCIE NABORU >>>

 1. komputerowe - Windows, Word, Excel, Power Point, Access, Internet, Grafika komputerowa, tworzenie stron www - na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym
 2. zastosowanie programu komputerowego Microsoft Excel w praktyce
 3. pisanie na komputerze metodą bezwzrokową, dziesięciopalcową
 4. językowe: angielski, niemiecki, francuski, włoski - na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym
 5. dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 6. szkolenia dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujšcych zadania tych służb
 7. dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 8. ABC księgowości
 9. podstawy księgowości z umiejętnością obsługi komputerowych programów księgowych
 10. samodzielny księgowy - bilansista
 11. księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego z obsługą komputera
 12. księgowość i płace
 13. administrowanie kadrami i płacami
 14. pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputera
 15. zarządzanie kadrami i płacami w przedsiębiorstwie
 16. zarządzanie personelem
 17. kompleksowa obsługa nowoczesnego biura
 18. sekretarka - asystentka
 19. ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 20. obsługa kasy fiskalnej z obsługą komputera, minimum sanitarnym i przepisami bhp/p.poż.
 21. trening umiejętności interpersonalnych
 22. logistyka
 23. sprzedaż i marketing
 24. ubezpieczenia ZUS i świadczeń emerytalno - rentowych, program "PŁATNIK"
 25. wizaż i pielęgnacja urody
 26. kurs wizażu, pielęgnacji urody i fryzjerstwa
 27. kurs pielęgnacji urody i wizażu ze stylizacją paznokci oraz profesjonalną obsługą klienta i zasadami prowadzenia działalności gospodarczej
 28. zmiany w Ustawie Prawo zamówień publicznych
 29. BHP, przeciwpożarowe
 30. udzielanie pomocy przedlekarskiej
 31. inne na zlecenie.